A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Przetargi - archiwum do 2008
 • Rok 2008
 • Zapytania poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług weterynaryjnych na bezpańskich zwierzętach w roku 2009 z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług weterynaryjnych na bezpańskich zwierzętach w roku 2009 z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług weterynaryjnych na bezpańskich zwierzętach w roku 2009 z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej

  Urząd Miasta Skarżyska – Kamiennej ul. Sikorskiego 18 zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezpańskich zwierzętach z terenu miasta Skarżyska – Kamiennej w roku 2009.

  Opis przedmiotu zamówienia
  na świadczenie usług weterynaryjnych na bezpańskich zwierzętach z terenu miasta Skarżyska – Kamiennej

  Założenia ogólne
  Lecznica weterynaryjna, która podejmie się wykonywania zabiegów i leczenia bezpańskich zwierząt musi być do tego odpowiednio przygotowana. Najważniejsze jest jednak doświadczenie i umiejętność postępowania ze zwierzętami nie oswojonymi oraz przewidywanie reakcji zwierząt znajdujących się w stresie.
  Lecznica weterynaryjna musi prowadzić działalność na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej, posiadać aparaturę i sprzęt dostosowany do zakresu świadczonych usług oraz posiadać własny środek transportu i sprzęt do przewozu zwierząt. Zakres usług weterynaryjnych świadczonych dla bezpańskich zwierząt dotyczy tych psów i kotów, które trafiły do lecznicy z wypadków, zostały znalezione przez mieszkańców miasta Skarżyska – Kamiennej lub zostały dostarczone przez firmę zajmującą się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt z terenu miasta Skarżyska – Kamiennej i obejmuje udzielenie pierwszej pomocy, zbadanie ogólnego stanu zdrowia oraz szczepienie przeciwko wściekliźnie. W przypadku adopcji bezpańskiego psa lub kota przez mieszkańca miasta Skarżyska – Kamiennej na zlecenie osoby uprawnionej z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta mogą być wykonane dodatkowe usługi określone w wykazie przewidywanych usług weterynaryjnych.
  Wykaz przewidywanych usług weterynaryjnych świadczonych przez lecznicę:
  1. Badanie ogólnego stanu zdrowia psa lub kota z wydaniem zaświadczenia – opis odzwierciedlony w indywidualnej karcie zdrowia zwierzęcia;
  2. Szczepienie przeciwko wściekliźnie;
  3. Inne szczepienia – szczepienia podstawowych chorób (szczepionka 4 składnikowa);
  4. Sterylizacja suk w zależności od wielkości;
  5. Kastracja psa lub kota;
  6. Obserwacja w lecznicy bezpańskiego zwierzęcia w celu wykonania zabiegów ujętych
  w punkcie 2, 3 i 4 wraz z kosztami wyżywienia;
  7. Stacjonarne leczenie zwierzęcia w lecznicy (koszt jednej doby);
  8. Odrobaczenie – leki mogą być wydane osobie wyrażającej chęć adopcji
  do samodzielnego podania według zaleceń lekarsko – weterynaryjnych;
  9. Zabiegi lecznicze wg zlecenia i zakresu uzgodnionego każdorazowo z Zamawiającym;
  10. Zagwarantowanie pobytu zwierząt w lecznicy;
  11. Eutanazja – po uzgodnieniu z Zamawiającym – każdy przypadek musi być udokumentowany notatką sporządzoną przez lekarza weterynarii i stwierdzoną podpisami osób uprawnionych;
  12. Wyjazdy do wypadków, w których poszkodowane są zwierzęta, lecznica jest zobowiązana do sporządzenia notatki zawierającej opis wydarzenia, rodzaj obrażeń zwierzęcia i zakres wykonywanych zabiegów – zgodnie z wzorem stanowiącym
  załącznik nr 2.

  Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r.

  Oferty należy złożyć na załączonym druku “Formularza ofertowego na usługę dotyczącą świadczenia usług weterynaryjnych na bezpańskich zwierzętach w roku 2008 z terenu miasta Skarżyska – Kamiennej”.
  W ofercie należy określić cenę w taki sposób, aby obejmowała ona wszystkie elementy zamówienia, uwzględniając maksymalny przewidziany przez Wykonawcę czas realizacji usługi, koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz koszty pośrednie i zysk oraz inne wymagane przepisami prawa zgodnie z załącznikiem 1.
  Zamawiający wybierze oferentów, których oferta będzie najkorzystniejsza w zakresie poszczególnych części zamówienia.
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. dla strefy I i strefy II.
  Strefa I obejmuje następujące dzielnice i osiedla: Dolna Kamienna, Łyżwy, Usłów, Metalowiec, Przylesie, Zachodnie, Górna Kolonia, Młodzawy, Skałka, Rejów, Bór, Bzin.
  Strefa II obejmuje następujące dzielnice i osiedla: Przydworcowe, 50 cio – Lecia, Żeromskiego, Odrodzenia, Milica, Place, Pgorzałe, Książęce.
  Wykonawcy mogą składać ofertę wspólnie.

  Wszelkich informacji Urzędzie Miasta Skarżyska – Kamiennej udziela Hanna Markiewicz – pok. 78 tel. (041)25-20-176.

  Oferty cenowe na powyższe zadanie prosimy składać w pok. 45 (sekretariat Prezydenta Miasta) do dnia 29.12.2009 r do godz. 12ºº w zaklejonej kopercie z opisaną nazwą zadania.

  Załączniki:
  Załącznik nr 1 a - Oferta wykonania na usługę dotyczącą świadczenia usług weterynaryjnych na bezpańskich zwierzętach w roku 2009 z terenu miasta Skarżyska – Kamiennej strefa I
  Załącznik nr 1 b - Oferta wykonania na usługę dotyczącą świadczenia usług weterynaryjnych na bezpańskich zwierzętach w roku 2009 z terenu miasta Skarżyska – Kamiennej strefa II
  Załącznik nr 2 - Notatka z przyjęcia zwierzęcia do lecznicy
  Załącznik nr 3 – Wzór umowy
  Załącznik nr 4 - Zestawienie usług weterynaryjnych wykonywanych w miesiącu
  Załącznik nr 5 - Specyfikacja pozycji 17 do załącznika nr 1 do umowy
  (inne zabiegi wymagające uzgodnienia z WGKiD)
  załącznik nr 6 – Druk zlecenia zabiegu weterynaryjnego  Data wprowadzenia: 2008-12-17 1148
  Data upublicznienia: 2008-12-17
  Art. czytany: 2548 razy

  » Załącznik nr 1 a - rozmiar: 79360 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 1 b - rozmiar: 79360 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 2 - rozmiar: 69120 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 3 wzór umowy - rozmiar: 79872 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 4 - rozmiar: 77824 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 5 - rozmiar: 69632 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 6 - rozmiar: 65536 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Piotr Baranski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna