A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Przetargi - archiwum do 2008
 • Rok 2003
 • Ogłoszenia o wyniku postępowania
 • Adaptacja budynku biurowego LIPSK w Skarżysku-Kamiennej

  Adaptacja budynku biurowego LIPSK w Skarżysku-Kamiennej

  Ogłoszenie o wyniku postępowania

  1) Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego:
  URZĄD MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA
  b) REGON: 000516175

  c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
  26-110 , SKARŻYSKO-KAMIENNA , ŚWIĘTOKRZYSKIE , SKARŻYSKI
  d) ulica, nr domu, nr lokalu: ul. SIKORSKIEGO 18
  e) internet: http://
  f) numer kierunkowy 041 tel. 2331641
  faks 2532789
  2)Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: “ADAPTACJA BUDYNKU
  BIUROWEGO LIPSK W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ”.  3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania 209.432,38 euro
  słownie: dwieście dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa, trzydzieści osiem.

  4) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  Nr - 94 , rok wydania 2003 poz. 39643

  PKWiU - 45.21.6 przedmiotu zamówienia


  7) Dane o ofertach:
  a) liczba złożonych ofert: 6
  b) liczba ofert odrzuconych i ofert nierozpatrzonych z powodu wykluczenia oferenta:
  4

  8) Ceny ofert:
  a) cena najtańszej oferty: 1.205.295,86zł. - brutto
  b) cena najdroższej oferty:1.887.632,85zł. - brutto

  - wybrano ofertę (9a)

  9a) Wybrano następującą ofertę:
  a) firma: Zakład Remontowo-Budowlany
  b) REGON:
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
  26-110 Skarżysko-Kamienna, Świętokrzyskie, kielecki ,
  d) ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Sienkiewicza 19
  f) numer kierunkowy 041 tel. 2531440

  Cena wybranej oferty: 1.205.295,86zł.
  słownie:
  jeden milion dwieście pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy.
  w tym VAT: 217.348,43zł.
  słownie:
  dwieście siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych czterdzieści trzy grosze.

  Data wprowadzenia: 2003-08-28 0849
  Data upublicznienia: 2003-08-28
  Art. czytany: 1792 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Wrona
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna