A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Przetargi - archiwum do 2008
 • Rok 2005
 • ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
 • „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”

  „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
  Roboty budowlane
  Dostawy X
  Usługi
  Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

  Data otrzymania ogłoszenia ____________________
  Numer identyfikacyjny ___________________________

  SEKCJA I: Zamawiający

  I.1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

  Nazwa

  Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej

  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

  Edyta Zawidczak
  Adres
  ul. Sikorskiego 18

  Kod pocztowy
  26 - 110
  Miejscowość

  Skarżysko - Kamienna
  Województwo
  świętokrzyskie
  Telefon
  25-20-108

  Faks
  25-20-200
  Poczta elektroniczna (e-mail)

  wrona@um.skarzysko.pl
  Adres internetowy (URL)
  http://www.skarzysko.pl

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych?

  NIE X TAK 
  Numer ogłoszenia w spisie BZP
  Nr poz. z // (dd/mm/rrrr)


  wartość zamówienia : 7.142,66 euro
  SEKCJA II: tryb i przedmiot zamówienia
  II.1) Rodzaj zamówienia
  Roboty budowlane Dostawy X Usługi
  II.2) tryb udzielenia zamówienia
  Przetarg nieograniczony

  Przetarg ograniczony
  
  Negocjacje bez ogłoszenia
  
  Z wolnej ręki

  Aukcja elektroniczna  Zapytanie o cenę
  X
  Negocjacje z ogłoszeniem

  II.3) Nomenklatura

  II.3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


  Główny przedmiot
  30200000-1

  Dodatkowe przedmioty
  30216110-0

  II.4) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
  „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”
  II.5) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania.
  SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  III.1) Udzielenie i wartość zamówienia:

  III.1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

  Oznaczenie oferty częściowej (jeśli dotyczy )

  Nazwa wykonawcy
  „UNICOMP”; Jarosław Paryska

  Adres
  ul. Słowackiego 11 i 13

  Kod pocztowy
  26 - 110
  Miejscowość
  Skarżysko - Kamienna
  Województwo/Kraj
  świętokrzyskie / Polska
  Telefon

  Faks

  Poczta elektroniczna (e-mail)


  Adres internetowy (URL)  III.1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą
  i najwyższą ceną (bez VAT)
  Najniższa cena ryczałtowa netto; cena wybranej oferty :26.904,00
  Najwyższa cena ryczałtowa netto: 28.770,00
  Waluta PLN

  (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)

  SEKCJA IV: INNE INFORMACJE

  IV.1) Data udzielenia zamówienia – termin podpisania umowy 27/12/2005 (dd/mm/rrrr)
  siedziba Zamawiającego pok. 35

  IV.2) Liczba otrzymanych ofert : 2


  IV.3) Data wysłania ogłoszenia 28/12/2005 (dd/mm/rrrr)


  Data wprowadzenia: 2005-12-28 1220
  Data upublicznienia: 2005-12-28
  Art. czytany: 1766 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Wrona
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna