A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Przetargi - archiwum do 2008
 • Rok 2005
 • ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
 • „Remont chodnika w ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Sezamkowej do ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej“

  „Remont chodnika w ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Sezamkowej do ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej“

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
  Roboty budowlane X
  Dostawy 
  Usługi 
  Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

  Data otrzymania ogłoszenia ____________________
  Numer identyfikacyjny ___________________________

  SEKCJA I: Zamawiający

  I.1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

  Nazwa

  Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej


  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

  Agnieszka Wrona
  Adres

  ul. Sikorskiego 18

  Kod pocztowy

  26-110 Skarżysko-Kamienna
  Miejscowość

  Skarżysko-Kamienna

  Województwo

  świętokrzyskie
  Telefon
  041 25-20-108

  Faks
  041 25-20-200
  Poczta elektroniczna (e-mail)
  wrona@um.skarzysko.pl

  Adres internetowy (URL)
  http://www.skarzysko.pl


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych?

  NIE X TAK 

  Numer ogłoszenia w spisie BZP
  wartość zamówienia (netto) – 44.997,58 euro

  SEKCJA II: tryb i przedmiot zamówienia

  II.1) Rodzaj zamówienia
  Roboty budowlane x Dostawy Usługi 

  II.2) tryb udzielenia zamówienia


  Przetarg nieograniczony
  x
  Przetarg ograniczony
  
  Negocjacje bez ogłoszenia
  
  Z wolnej ręki
  
  Aukcja elektroniczna
  


  Zapytanie o cenę
  
  Negocjacje z ogłoszeniem
  
  II.3) Nomenklatura


  II.3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


  Główny przedmiot

  45233140-2
  Dodatkowe przedmioty
  45233222-1

  II.4) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
  „Remont chodnika w ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Sezamkowej do ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej“
  II.5) Krótki opis
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodnika w zakresie:
  a. roboty rozbiórkowe istniejących chodników , krawężników i wjazdów
  b. chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm (kostka szara) o pow. 452 m2
  c. ustawienie krawężnika o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem dł. -253 mb.
  d. ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm – 226 m.
  e. wjazdy do posesji wraz z zatoką parkingową – 84 m 2

  SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  III.1) Udzielenie i wartość zamówienia

  III.1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

  Oznaczenie oferty częściowej (jeśli dotyczy) -
  Nazwa wykonawcy
  “DROGMAS” Zakład Robót Drogowych

  Adres
  ul. Szydłowiecka 14

  Kod pocztowy
  26-110
  Miejscowość
  Skarżysko - Kamienna
  Województwo/Kraj
  świętokrzyskie/Polska
  Telefon

  Faks

  Poczta elektroniczna (e-mail)


  Adres internetowy (URL)

  III.1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą
  i najwyższą ceną (bez VAT)

  Cena - 50.062,00
  Oferta z najniższą ceną – 50.062,00 / oferta z najwyższą ceną - 54.710,00
  Waluta PLN  (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  SEKCJA IV: INNE INFORMACJE

  IV.1) Data udzielenia zamówienia 25/10/2005 (dd/mm/rrrr)

  IV.2) Liczba otrzymanych ofert 2

  IV.3) Data wysłania ogłoszenia 26/10/2005 (dd/mm/rrrr)


  Data wprowadzenia: 2005-11-07 1009
  Data upublicznienia: 2005-11-07
  Art. czytany: 1317 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Wrona
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna