A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Przetargi - archiwum do 2008
 • Rok 2005
 • ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
 • „Budowa chodnika z możliwością parkowania w ul. Spółdzielczej w Skarżysku -Kamiennej

  „Budowa chodnika z możliwością parkowania w ul. Spółdzielczej w Skarżysku -Kamiennej

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
  Roboty budowlane X

  SEKCJA I: Zamawiający
  I.1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego
  Nazwa
  Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
  Agnieszka Wrona
  Adres
  ul. Sikorskiego 18
  Kod pocztowy
  26-110 Skarżysko-Kamienna
  Miejscowość
  Skarżysko-Kamienna
  Województwo
  świętokrzyskie
  Telefon
  041 25-20-108
  Faks
  041 25-20-200
  Poczta elektroniczna (e-mail)
  wrona@um.skarzysko.pl
  Adres internetowy (URL)
  http://www.skarzysko.pl

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych?
  NIE X TAK
  wartość zamówienia (netto) – 55.865,13 EUR

  SEKCJA II: tryb i przedmiot zamówienia
  II.1) Rodzaj zamówienia
  Roboty budowlane x
  II.2) tryb udzielenia zamówienia
  Przetarg nieograniczony - x
  II.3) Nomenklatura
  II.3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
  Główny przedmiot - 45233140-2
  Dodatkowe przedmioty - 45233222-1
  II.4) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
  „Budowa chodnika z możliwością parkowania w ul. Spółdzielczej w Skarżysku -Kamiennej na odcinku od ul. Sezamkowej do ul. Sokolej /strona północna/ oraz od skrzyżowania z ul. Sokolą wzdłuż budynku Spółdzielni Mieszkaniowej /strona południowa/“
  II.5) Krótki opis
  Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w zakresie
  a. chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm / kostka kolorowa/ o pow. - 587 m 2
  b. chodnik z możliwością parkowania z kostki betonowej gr. 8 cm. / kostka kolorowa/ - 550 m 2
  c. ustawienie krawężnika o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem dł. - 292 mb.
  d. ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 – 334 mb.
  e. wjazdy do posesji z kostki brukowej bet. gr. 8 cm /szara/ - 77 m 2
  f. zieleńce - 158 m 2

  SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  III.1) Udzielenie i wartość zamówienia

  III.1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

  Oznaczenie oferty częściowej (jeśli dotyczy) -
  Nazwa wykonawcy
  “TRANS” C. Jakubowski , L. Krupa
  Adres
  ul.. Kościuszki 1
  Kod pocztowy
  26-110
  Miejscowość
  Skarżysko-Kamienna
  Województwo/Kraj
  świętokrzyskie/Polska

  III.1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą
  i najwyższą ceną (bez VAT)
  Cena - 127.984,60
  Oferta z najniższą ceną – 127.984,60 / oferta z najwyższą ceną - 196.743,30
  Waluta PLN

  SEKCJA IV: INNE INFORMACJE
  IV.1) Data udzielenia zamówienia 27/09/2005
  IV.2) Liczba otrzymanych ofert 3
  IV.3) Data wysłania ogłoszenia 28/09/2005


  Data wprowadzenia: 2005-09-28 1451
  Data upublicznienia: 2005-09-28
  Art. czytany: 1268 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Wrona
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna