A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Władze
 • Rada Miasta
 • Projekt porządku obrad bieżącej sesji
 • Projekt porządku obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 23.02.2017 r. r.

  projekt

  Porządek obrad
  XXXVI Sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
  w dniu 23.02.2017 r. godz. 12.00 w Miejskim Centrum Kultury

  1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miasta z dnia 06.02.2017roku.
  4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Wolne wnioski mieszkańców.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  8. Informacja na temat realizacji skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta w II półroczu 2016 roku.
  9. Informacja z działalności jednostek kultury i sportu za 2016 rok.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1/ Zmian w budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej na 2017 rok.
  2/ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska – Kamiennej na lata 2017 - 2031
  3/ Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 w gminie Skarżysko – Kamienna.
  4/ Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w 2017 roku.
  5/ Powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Książęce w dniu 26 marca 2017 roku.
  6/ Zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej.

  11. Zamknięcie obrad sesji.


  Data wprowadzenia: 2017-02-15 1231
  Data upublicznienia: 2017-02-15
  Art. czytany: 990 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Maksoń
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna