A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia Publiczne » Rok 2014 » Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej': 32
1  Świadczenie w 2015 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym ...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu....
2014-12-22 1529 Czytano:689 razy » Przeczytaj artykuł
2  „Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów ...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu...
2014-11-26 1422 Czytano:836 razy » Przeczytaj artykuł
3  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY SKARŻYSKO KAMIENNA
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-w załączeniu...
2014-11-24 1527 Czytano:757 razy » Przeczytaj artykuł
4  Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu....
2014-10-07 1445 Czytano:956 razy » Przeczytaj artykuł
5  Dostawa i montaż wiat przystankowych przy ul. Metalowców w Skarżysku-Kamiennej
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu....
2014-10-07 1433 Czytano:868 razy » Przeczytaj artykuł
6  „Dostawa i montaż wiat rowerowych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej”
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu...
2014-10-07 1302 Czytano:864 razy » Przeczytaj artykuł
7  Dostawa i montaż stojaków rowerowych i poręczy ochronnej na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu...
2014-10-07 1236 Czytano:847 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zimowe utrzymanie chodników,przystanków,skwerów,alejek parkowych,schodów,placów,parkingów,zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników..w sezonie2014/2014st.III
Skarżysko – Kamienna 07.10.2014r.

GKI.271.26.2014.AS

...
2014-10-07 1132 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zimowe utrzymanie chodników,przystanków,skwerów,alejek parkowych,schodów,placów,parkingów,zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników..w sezonie 2014/2015st.II
Skarżysko – Kamienna 07.10.2014r.

GKI.271.25.2014.AS

...
2014-10-07 1126 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zimowe utrzymanie chodników,przystanków,skwerów,alejek parkowych,schodów,placów,parkingów,zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników..w sezonie2014/2014 st.I
Skarżysko – Kamienna 07.10.2014r.

GKI.271.24.2014.AS

...
2014-10-07 1112 Czytano:833 razy » Przeczytaj artykuł
11  Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżysko-Kamienna – Wycinka z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia”
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu....
2014-08-14 1106 Czytano:723 razy » Przeczytaj artykuł
12  Budowa parkingu w rejonie ulicy Widokowej w Skarżysku-Kamiennej
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu....
2014-06-11 1029 Czytano:752 razy » Przeczytaj artykuł
13  Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Sokolej z Żeromskiego do skrzyżowania ulicy Niepodległości z Zielną w Skarżysku-Kamiennej - Etap I”
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu....
2014-06-10 1141 Czytano:703 razy » Przeczytaj artykuł
14  Odbudowa ul. Działkowej (od ul. Kopernika) w Skarżysku-Kamiennej od km 0+000 do km 0+481'

Skarżysko – Kamienna 10.06.2014r.

GKI.271.20.2014.AS
...
2014-06-10 1028 Czytano:783 razy » Przeczytaj artykuł
15  Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w roku 2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - w załączeniu....
2014-04-29 1129 Czytano:613 razy » Przeczytaj artykuł
16  Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w roku 2014 – Podcinka koron drzew
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu....
2014-04-29 1101 Czytano:676 razy » Przeczytaj artykuł
17  Wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych na potrzeby Gminy Skarżysko-Kamienna
Skarżysko – Kamienna 29.04.2014r.

GKI.271.18.2014.AS
...
2014-04-29 0832 Czytano:665 razy » Przeczytaj artykuł
18  Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2014r

Skarżysko – Kamienna 25.04.2014r.

GKI.271.15.2014.AS
...
2014-04-25 0843 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
19  Rozbudowa parkingu w rejonie ulic Armii Krajowej, Spółdzielczej i Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu....
2014-04-17 1128 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
20  Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skarżysko-Kamienna
Skarżysko – Kamienna 03.04.2014r.

GKI.271.14.2014.AS
...
2014-04-03 1231 Czytano:743 razy » Przeczytaj artykuł
21  Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna- część I

Skarżysko – Kamienna 24.03.2014r.

GKI.271.13.2014.AS
...
2014-03-24 1247 Czytano:691 razy » Przeczytaj artykuł
22  Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żużlowej, gruntowej i tłuczniowej w Skarżysku-Kamiennej.

Skarżysko – Kamienna 12.03.2014r.

GKI.271.9.2014.AS
...
2014-03-12 1348 Czytano:831 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zamiatanie ulic gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2014r

Skarżysko – Kamienna 12.03.2014r.

GKI.271.10.2014.AS
...
2014-03-12 1001 Czytano:672 razy » Przeczytaj artykuł
24  Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego w roku 2014
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu....
2014-03-03 1512 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
25  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w m. Skarżysko-Kamienna w 2014r

Skarżysko – Kamienna 03.03.2014r.

GKI.271.5.2014.AS
...
2014-03-03 1352 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
26  Dostawa peletu wraz z obsługą c.o. w tym kotłów HDG Bawaria Compact 200
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu....
2014-02-26 1439 Czytano:657 razy » Przeczytaj artykuł
27  Bieżące utrzymanie, konserwację i wykonanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych miasta Skarżyska - Kamiennej w 2014r.
Skarżysko – Kamienna 25.02.2014r.

GKI.271.4.2014.AS
...
2014-02-25 0907 Czytano:742 razy » Przeczytaj artykuł
28  Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania Nr 1 - w załączeniu....
2014-02-05 1348 Czytano:755 razy » Przeczytaj artykuł
29  Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie Nr 5 - w załączeniu....
2014-01-31 0913 Czytano:653 razy » Przeczytaj artykuł
30  Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY( dot. Zadań 2,3,4,6,7,8 i 9 ) - w załączen...
2014-01-30 1401 Czytano:765 razy » Przeczytaj artykuł
31  Prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
Skarżysko – Kamienna 21.01.2014r.

GKI.271.1.2014.AS

...
2014-01-21 1200 Czytano:772 razy » Przeczytaj artykuł
32  Prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu....
2014-01-09 0926 Czytano:651 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Ogłoszenia o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Unieważnione postepowania
Zaproszenia do składania oferty poniżej progu 14.000 euro
Zaproszenie do składania ofert poniżej 30000 euro
Wstępne ogłoszenia informacyjne
Ostat. 10 wiadomości:

» Świadczenie w 2015 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym ...
» „Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów ...
» ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY SKARŻYSKO KAMIENNA
» Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
» Dostawa i montaż wiat przystankowych przy ul. Metalowców w Skarżysku-Kamiennej
» „Dostawa i montaż wiat rowerowych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej”
» Dostawa i montaż stojaków rowerowych i poręczy ochronnej na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
» Zimowe utrzymanie chodników,przystanków,skwerów,alejek parkowych,schodów,placów,parkingów,zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników..w sezonie2014/2014st.III
» Zimowe utrzymanie chodników,przystanków,skwerów,alejek parkowych,schodów,placów,parkingów,zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników..w sezonie 2014/2015st.II
» Zimowe utrzymanie chodników,przystanków,skwerów,alejek parkowych,schodów,placów,parkingów,zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników..w sezonie2014/2014 st.I
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna