A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia Publiczne » Rok 2013 » Ogłoszenia o zamówieniu
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Ilość wiadomości z działu 'Ogłoszenia o zamówieniu': 45
1  Prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)...
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-12-31 1049 Czytano:682 razy » Przeczytaj artykuł
2  Prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-12-19 1402 Czytano:600 razy » Przeczytaj artykuł
3  Prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Za...
2013-12-09 1607 Czytano:645 razy » Przeczytaj artykuł
4  Świadczenie w 2014 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych ...
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-12-05 1328 Czytano:815 razy » Przeczytaj artykuł
5  Swiadczenie usług odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej w 2014r
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-12-04 1003 Czytano:598 razy » Przeczytaj artykuł
6  Obsługa bankowa budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna oraz gminnych jednostek organizacyjnych
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-11-20 1201 Czytano:672 razy » Przeczytaj artykuł
7  Wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej ”-(dokończenie)
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-11-18 1050 Czytano:879 razy » Przeczytaj artykuł
8  Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów wraz obsługą serwisową oraz przeprowadzenie szkoleń ...
Ogłoszenie o zamówieniu przesłane zostało do publikacji w dniu 24.10.2013 r. - zamieszczone zost...
2013-10-26 2024 Czytano:855 razy » Przeczytaj artykuł
9  Obsługa bankowa budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna oraz gminnych jednostek organizacyjnych
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-10-21 1337 Czytano:709 razy » Przeczytaj artykuł
10  Wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej ”-(dokończenie)
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-10-18 0940 Czytano:786 razy » Przeczytaj artykuł
11  'Prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna'
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-09-16 1119 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
12  Dostawa urządzeń sieciowych oraz wykonanie bezprzewodowej sieci radiowej Wi-Fi ...
Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w dniu 04.09.2013 r. opublikowane zostało pod nu...
2013-09-06 1338 Czytano:830 razy » Przeczytaj artykuł
13  'Wykonanie opracowań geodezyjnych do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących drogi gminne w Skarżysku-Kamiennej'
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-09-02 1426 Czytano:559 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zimowe utrzymanie chodników,przystanków,skwerów,alejek parkowych,schodów,placów,parkingów,..... oraz pozimowe sprzątanie chodników...w sezonie 2013/2014 st.III
Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu...
2013-08-14 1119 Czytano:615 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zimowe utrzymanie chodników,przystanków,skwerów,alejek parkowych,schodów,placów,parkingów,..... oraz pozimowe sprzątanie chodników...w sezonie 2013/2014 st.II
Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu...
2013-08-14 1106 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zimowe utrzymanie chodników,przystanków,skwerów,alejek parkowych,schodów,placów,parkingów,..... oraz pozimowe sprzątanie chodników...w sezonie 2013/2014 st.I
Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu....
2013-08-14 1046 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
17  Odbudowa zbiornika wodnego BERNATKA zlokalizowanego na rzece Bernatka w km 2 +350 w systemie zaprojektuj i wybuduj
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-08-12 1824 Czytano:624 razy » Przeczytaj artykuł
18  Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna w sezonie zimowym 2013/2014 oraz 2014/2015 – Strefa III.
Dz.U./S S150
03/08/2013
261196-2013-PL


2013/S 150-261196
Ogłoszenie o zamówieniu - w zał...
2013-08-03 2056 Czytano:545 razy » Przeczytaj artykuł
19  Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna w sezonie zimowym 2013/2014 oraz 2014/2015 – S T R E F A II
Dz.U./S S150
03/08/2013
261195-2013-PL

2013/S 150-261195
Ogłoszenie o zamówieniu - w załąc...
2013-08-03 2048 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
20  Świadczenie usług przy zimowym, kompleksowym utrzymaniu jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna w sezonie zimowym 2013/2014 oraz 2014/2015 – S T R E F A I
Dz.U./S S150
03/08/2013
261261-2013-PL

2013/S 150-261261
Ogłoszenie o zamówieniu - załącze...
2013-08-03 2042 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
21  Odbudowa zbiornika wodnego BERNATKA zlokalizowanego na rzece Bernatka w km 2 +350 w systemie zaprojektuj i wybuduj
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-07-26 1148 Czytano:662 razy » Przeczytaj artykuł
22  Utrzymanie zieleni na terenie miasta skarzyska-kamiennej część II wycinka z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-06-13 0949 Czytano:685 razy » Przeczytaj artykuł
23  Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb naliczania opłat adiacenckich
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-05-23 1414 Czytano:686 razy » Przeczytaj artykuł
24  Wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych na potrzeby Gminy Skarżysko-Kamienna.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-05-21 1511 Czytano:540 razy » Przeczytaj artykuł
25  Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-04-22 1132 Czytano:833 razy » Przeczytaj artykuł
26  Dostawa i montaż macierzy dyskowej wraz z wdrożeniem
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-04-19 1326 Czytano:705 razy » Przeczytaj artykuł
27  Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ulicy Połudnowej w Skarżysku-Kamiennej w systemie zaprojektuj i wybuduj
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-04-19 1106 Czytano:1100 razy » Przeczytaj artykuł
28  Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych w SEKTORZE IV Gminy Skarżysko-Kamienna i ich zagospodarowanie
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji 17.04.2013 r.
Ogłoszenie o zamówieniu...
2013-04-18 1232 Czytano:750 razy » Przeczytaj artykuł
29  Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych w SEKTORZE III Gminy Skarżysko-Kamienna i ich zagospodarowanie
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji: 17.04.2013 r.

Ogłoszenie o zamówie...
2013-04-18 1157 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
30  Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych w SEKTORZE II Gminy Skarżysko-Kamienna i ich zagospodarowanie
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji: 16.04.2013 r.
Ogłoszenie o zamówieni...
2013-04-18 1143 Czytano:595 razy » Przeczytaj artykuł
31  Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych w SEKTORZE I Gminy Skarżysko-Kamienna i ich zagospodarowanie
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji: 16.04.2013 r.
Ogłoszenie o zamówieni...
2013-04-18 1123 Czytano:651 razy » Przeczytaj artykuł
32  Letnie zamiatanie ulic gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2013r
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-04-17 0915 Czytano:519 razy » Przeczytaj artykuł
33  Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb naliczania opłat adiacenckich
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-04-04 0951 Czytano:696 razy » Przeczytaj artykuł
34  Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2013 r.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-04-02 1329 Czytano:619 razy » Przeczytaj artykuł
35  Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżysko-Kamienna
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-03-28 1200 Czytano:692 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zamiatanie ulic gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2013r
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-03-18 1023 Czytano:685 razy » Przeczytaj artykuł
37  Świadczenie usług odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej w 2013r
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-03-18 0917 Czytano:495 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zakup i dostawa sprzętu na rzecz realizacji projektu pod nazwą: ,,Dobre perspektywy – ucząc innych, uczymy się sami
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-03-12 1356 Czytano:489 razy » Przeczytaj artykuł
39  Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna - część II
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-02-20 1210 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
40  Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna - część I
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-02-19 1118 Czytano:667 razy » Przeczytaj artykuł
41  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w mieście Skarżysko-Kamienna e
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-02-19 1017 Czytano:586 razy » Przeczytaj artykuł
42  Bieżące utrzymanie, konserwacja i wykonanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego dróg gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-02-18 1340 Czytano:554 razy » Przeczytaj artykuł
43  Wykonanie remontów dróg gminnych o nawierzchni żużlowej, gruntowej i tłuczniowej w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-02-11 1248 Czytano:921 razy » Przeczytaj artykuł
44  Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących sie na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-02-08 0941 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
45  Świadczenie usług weterynaryjncyh wykonywanych na bazdomnych zwierzętach z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej w 2013 roku.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2013-01-10 1003 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Ogłoszenia o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferety
Zaproszenia do składania oferty poniżej progu 14.000 euro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Unieważnione postępowania przetargowe
Ostat. 10 wiadomości:

» Prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)...
» Prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów.
» Prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów
» Świadczenie w 2014 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych ...
» Swiadczenie usług odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej w 2014r
» Obsługa bankowa budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna oraz gminnych jednostek organizacyjnych
» Wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej ”-(dokończenie)
» Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów wraz obsługą serwisową oraz przeprowadzenie szkoleń ...
» Obsługa bankowa budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna oraz gminnych jednostek organizacyjnych
» Wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej ”-(dokończenie)
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna