A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia Publiczne » Rok 2010 » Zapytanie poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych (arch.)
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Ilość wiadomości z działu 'Zapytanie poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych': 25
1  zaproszenie do złożenia oferty cenowej-wykonanie projektu budowlanego na przebudowę sieci teletechnicznej

Skarżysko-Kamienna, dnia 30.11.2010r.

PI.IX.341-1/10

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej za...
2010-12-01 1043 Czytano:1069 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zaproszenie do złozenia oferty cenowej - nadzór inwestorski nad budową lodowiska
Treść ogłoszenia w załaczniku...
2010-10-18 1441 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie słupów ogłoszeniowych
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie słupów ogłoszeniowych

Urząd Miasta Skar...
2010-10-06 1249 Czytano:989 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zaproszenie do złożenia oferty-nadzór inwestorski na zadaniu: Przeniesienie Pomnika Odzyskania Dostępu do Morza wraz z zagospodarowaniem terenu
Pełna treść ogłoszenia w załączniku....
2010-09-27 1615 Czytano:893 razy » Przeczytaj artykuł
5  Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu niektórych ulic gminnych w mieście Skarżysko - Kamienna
Treść tematu dostępna w załącznikach...
2010-09-20 1608 Czytano:972 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie bieżącej konserwacji kładki dla pieszych w ciągu ul. Pięknej w Skarżysku-Kamiennej.
zaproszenie...
2010-08-13 1223 Czytano:835 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie bieżącej konserwacji kładki dla pieszych w ciągu ul. Pięknej w Skarżysku-Kamiennej.
zaproszenie...
2010-08-13 1222 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego na : „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Z.P.O. przy ul. Zwycięzców Nr 13 w Skarżysku - Kam.
Treść zaproszenia, formularz oferty, wzór umowy w załączeniu....
2010-07-28 1320 Czytano:894 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 42 od ul. Jodłowej do ul. Wojska Polskiego w Skarżysku-Kam
Pełna treść zaproszenia w załączniku...
2010-07-01 1445 Czytano:987 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu 'Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z odwodnieniem na terenie SP Nr 7 Skarżysku-Kamiennej'
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi...
2010-06-30 1339 Czytano:771 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu 'Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z odwodnieniem na terenie SP Nr 7'
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami odwodniow...
2010-06-30 1331 Czytano:666 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego - Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej - Etap II.
zaproszenie do złożenia oferty cenowej w załączeniu...
2010-06-30 0945 Czytano:744 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu 'Modernizacja szlaku martyrologii wraz z budową infrastruktury turystycznej w Skarżysku-Kamiennej”.
zaproszenie do złożenia oferty cenowej w załączeniu...
2010-06-23 1333 Czytano:694 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa boisk sportowych na terenie SP Nr 8 w Skarżysku-Kamiennej”
zaproszenie...
2010-06-07 0926 Czytano:790 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku-Kamiennej“
zaproszenie...
2010-06-07 0923 Czytano:729 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zraszanie nieutwardzonych ulic gminnych miasta Skarżyska – Kamiennej w okresie letnim
Treść tematu dostępna w załaczniku...
2010-05-31 1402 Czytano:806 razy » Przeczytaj artykuł
17  Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem 'Przebudowa placu i pomnika L. Staffa'
Skarżysko-Kamienna dn.12.04.2010 r.
PI.XII.222/09/10

Urząd Miasta Skarży...
2010-04-15 0906 Czytano:822 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zaproszenie do złożenia ofert na utrzymanie pomników zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
Dokumenty w załączniku....
2010-03-25 0944 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zaproszenie do złozenia ofert cenowych na wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu obiekitów grobownictwa wojennego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
Dokumenty w załączniku...
2010-03-24 1216 Czytano:625 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu \'Przebudowa ul. Mościckiego w Skarżysku-Kamiennej\' specjalność instalacyjna - sieci kanalizacyjne
zaproszenie...
2010-03-03 1217 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu 'Przebudowa ul. Mościckiego w Skarżysku-Kamiennej' specjalność drogowa
zaproszenie...
2010-03-03 1214 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej
zaproszenie
...
2010-02-16 1411 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi łączącej ulice Staffa i Spokojną w rej. bud. Staffa 16 i 17”
zaproszenie...
2010-02-03 1246 Czytano:755 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Bilskiego na odcinku od ul. Bobowskich do ul. Witwickich”
zaproszenie...
2010-02-02 1047 Czytano:796 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Ogólnej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Rynek w Skarżysku-Kamiennej”
zaproszenie...
2010-01-18 1331 Czytano:883 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Zapytanie poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych
ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
zapytanie o cenę poniżej kwot z art. 11 ust. 8
Unieważnione postępowania przetargowe
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Profil nabywcy
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» zaproszenie do złożenia oferty cenowej-wykonanie projektu budowlanego na przebudowę sieci teletechnicznej
» Zaproszenie do złozenia oferty cenowej - nadzór inwestorski nad budową lodowiska
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie słupów ogłoszeniowych
» Zaproszenie do złożenia oferty-nadzór inwestorski na zadaniu: Przeniesienie Pomnika Odzyskania Dostępu do Morza wraz z zagospodarowaniem terenu
» Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu niektórych ulic gminnych w mieście Skarżysko - Kamienna
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie bieżącej konserwacji kładki dla pieszych w ciągu ul. Pięknej w Skarżysku-Kamiennej.
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie bieżącej konserwacji kładki dla pieszych w ciągu ul. Pięknej w Skarżysku-Kamiennej.
» Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego na : „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Z.P.O. przy ul. Zwycięzców Nr 13 w Skarżysku - Kam.
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 42 od ul. Jodłowej do ul. Wojska Polskiego w Skarżysku-Kam
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu 'Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z odwodnieniem na terenie SP Nr 7 Skarżysku-Kamiennej'
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna