A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia Publiczne » Rok 2009 » Zapytania poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych (arch.)
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Ilość wiadomości z działu 'Zapytania poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych': 38
1  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług weterynaryjnych na bezpańskich zwierzętach w roku 2010 z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej
zaproszenie...
2009-12-16 1355 Czytano:832 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie projektu,, Budowa oświetlenia w ulicy Sienkiewicza w Skarżysku-Kamiennej”.
zaproszenie...
2009-11-06 1022 Czytano:783 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Franciszkańską a ul. Rynek w Skarżysku-Kamiennej”
Treść tematu dostępna w załączniku...
2009-11-05 0930 Czytano:840 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu ,, Budowa oświetlenia w ulicy Sienkiewicza w Skarżysku-Kamiennej'
zaproszenie
...
2009-10-27 1332 Czytano:705 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych na drogach gminnych w Skarżysku-Kamiennej”.
zaproszenie...
2009-09-30 1406 Czytano:799 razy » Przeczytaj artykuł
6  Inspektor nadzoru nad zadaniem: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Akacjowej 1
Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej zaprasza do złożenia oferty cenowej na
p...
2009-09-28 1157 Czytano:880 razy » Przeczytaj artykuł
7  Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ulicach Jodłowej, Asfaltowej, Podemłynek, Krakowska, Legionów, Głogowa – Grzybowa w Skarżysku – Kamiennej
Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej, Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg zaprasza do złożeni...
2009-09-08 1513 Czytano:1538 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt budowy boisk sportowych przy SP nr 8
W załączniku dokument zawierający zaproszenie do złożenia oferty, druk oferty i projekt umowy....
2009-08-28 0855 Czytano:778 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „ Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 12” - branża sanitarna
zaproszenie...
2009-08-12 1200 Czytano:735 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „ Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 12”
zaproszenie...
2009-08-12 1156 Czytano:8717 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi – remont chodników.
zaproszenie...
2009-07-30 1321 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych w mieście Skarżysko-Kamienna w 2009 roku.
zaproszenie...
2009-06-29 1449 Czytano:606 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.”Budowa chodnika wraz z wjazdami w ulicy Topolowej w Skarżysku-Kamiennej”
zaproszenie...
2009-06-26 1341 Czytano:615 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie słupów ogłoszeniowych
zaproszenie...
2009-06-24 1248 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie opracowania geodezyjnego.
zaproszenie...
2009-06-24 1202 Czytano:593 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie: Remontu chodnika w ul. Wysokiej w Skarżysku – Kam. na odcinku od ul. Skalnej do ul. Asfaltowej / strona wschodnia /
zaproszenie...
2009-06-23 0751 Czytano:602 razy » Przeczytaj artykuł
17  Inspektor nadzoru - Fontanna - branża sanitarna
ogłoszenie...
2009-06-09 1143 Czytano:564 razy » Przeczytaj artykuł
18  Inspektor nadzoru - Fontanna - branża konstrukcyjno-budowlana
ogłoszenie...
2009-06-09 1141 Czytano:532 razy » Przeczytaj artykuł
19  Inspektor nadzoru - Fontanna - branża elektryczna
ogłoszenie...
2009-06-09 1139 Czytano:547 razy » Przeczytaj artykuł
20  Inspektor nadzoru - Fontanna - branża drogowa
ogłoszenie...
2009-06-09 1137 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie bieżącej konserwacji kładki dla pieszych w ciągu ul. Pięknej w Skarżysku-Kamiennej w km 145,241 linii Łódź Kaliska – Dębica.
zaproszenie...
2009-05-27 1327 Czytano:688 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : zraszanie nieutwardzonych ulic gminnych miasta Skarżyska – Kamiennej w okresie letnim
zaproszenie...
2009-05-18 1306 Czytano:608 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.
zaproszenie...
2009-05-06 1352 Czytano:642 razy » Przeczytaj artykuł
24  Opracowanie projektu pn. Przeniesienie Pomnika Odzyskania Dostępu do Morza wraz z zagospodarowaniem terenu w Skarżysku – Kamiennej
ogłoszenie...
2009-04-29 1008 Czytano:540 razy » Przeczytaj artykuł
25  Przebudowa ul. Świętokrzyskiej w Skarżysku - Kamiennej.
zaproszenie...
2009-04-22 0919 Czytano:693 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zaproszenie do złożenia ofert na utrzymanie pomników zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
Dokumenty w załączniku...
2009-04-17 1046 Czytano:574 razy » Przeczytaj artykuł
27  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej
Treść tematu dostępna w załącznikach...
2009-04-08 1037 Czytano:773 razy » Przeczytaj artykuł
28  Opracownie dokumentacji projektowej na przebudowe ul. Sikorskiego
Treść tematu dostępna w załączniku...
2009-04-07 1022 Czytano:588 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zaproszenie do złożenia ofert na utrzymanie mogił wojennych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
Dokumenty w załączniku...
2009-04-06 1231 Czytano:630 razy » Przeczytaj artykuł
30  Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe ulicy kanarkowej na odcinku od ulicy Ptasiej do Bilskiego w Skarżysku-Kam.
Treść tematu dostępna w załącznikach....
2009-04-02 1445 Czytano:679 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu zagospodarowania skweru przy skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Legionów w Skarżysku- Kam.
zaproszenie...
2009-03-27 1255 Czytano:681 razy » Przeczytaj artykuł
32  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wąskiej w Skarżysku-Kamiennej.
zaproszenie...
2009-03-23 1228 Czytano:680 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul Ptasia i Piękna”.
zaproszenie...
2009-03-19 1038 Czytano:598 razy » Przeczytaj artykuł
34  Ekspertyza techniczna możliwości przeniesienia pomnika L. Staffa
zaproszenie...
2009-02-18 1238 Czytano:982 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż rampy dla skaterów przy ul. Sienkiewicza w Skarżysku – Kamiennej.
zaproszenie...
2009-02-04 0943 Czytano:742 razy » Przeczytaj artykuł
36  Opracowanie projektu pn. 'Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Akacjowej 1”
ogłoszenie...
2009-02-04 0753 Czytano:672 razy » Przeczytaj artykuł
37  Opracowanie Koncepcji Programowo Przestrzennej Budowy sieci światłowodowej na terenie Skarżyska–Kam w ramach zadania - Udział gminy Skarżysko-Kamienna w programie e-świętokrzyskie.
Ogłoszenie...
2009-02-03 1300 Czytano:831 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej
zaproszenie...
2009-01-08 1201 Czytano:781 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Zapytania poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych
ogłoszenia o zamówieniu
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
zapytanie o cenę poniżej kwot z art. 11 ust. 8
Unieważnione postępowania przetargowe
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług weterynaryjnych na bezpańskich zwierzętach w roku 2010 z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie projektu,, Budowa oświetlenia w ulicy Sienkiewicza w Skarżysku-Kamiennej”.
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Franciszkańską a ul. Rynek w Skarżysku-Kamiennej”
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu ,, Budowa oświetlenia w ulicy Sienkiewicza w Skarżysku-Kamiennej'
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych na drogach gminnych w Skarżysku-Kamiennej”.
» Inspektor nadzoru nad zadaniem: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Akacjowej 1
» Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ulicach Jodłowej, Asfaltowej, Podemłynek, Krakowska, Legionów, Głogowa – Grzybowa w Skarżysku – Kamiennej
» Projekt budowy boisk sportowych przy SP nr 8
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „ Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 12” - branża sanitarna
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „ Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 12”
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna