A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Przetargi - archiwum do 2008 » Rok 2006 » ogłoszenia o przetargach
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Ilość wiadomości z działu 'ogłoszenia o przetargach ': 81
1   “Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
OGŁOSZENIE O
publikacja obowiązkowa X
Usługi X

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) N...
2006-12-18 0935 Czytano:2598 razy » Przeczytaj artykuł
2  „Opróżnianie miejskich koszy na śmieci zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
publikacja nieobowiązkowa x
Usługi x 

SEKCJA I: ZAMA...
2006-12-15 1411 Czytano:2055 razy » Przeczytaj artykuł
3  “Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
publikacja nieobowiązkowa x


(c) Usługi ...
2006-12-13 0950 Czytano:1926 razy » Przeczytaj artykuł
4  “Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

publikacja nieobowiązkowa x
Usługi x 

SE...
2006-12-11 1033 Czytano:1934 razy » Przeczytaj artykuł
5  “Opracowanie dokumentacji projektowej pn.”PBW budowy ul. Bobowskich i Wschodniej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x
...
2006-12-06 1142 Czytano:2094 razy » Przeczytaj artykuł
6  „Zimowe utrzymanie ulic gminnych na interwencję mieszkańców na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x
Us...
2006-12-01 1148 Czytano:1979 razy » Przeczytaj artykuł
7   “Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Skarżysko – Kamienna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUpublikacja nieobowiązkowa ¤x
Usługi ¤X

SEKCJA I: ZAMAW...
2006-11-21 1528 Czytano:2117 razy » Przeczytaj artykuł
8  „Rozbiórka zespołu budynków usytuowanych na terenie byłych Zakładów Chemicznych „ ORGANIKA-BENZYL“ przy ul. Fabrycznej 10 w Skarżysku-Kam“.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane x publikacja nieobowiązkowa x ...
2006-11-16 1449 Czytano:2238 razy » Przeczytaj artykuł
9  “Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Grottgera w Skarżysku – Kamiennej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane x publikacja obowiązkowa x ...
2006-10-31 1142 Czytano:2033 razy » Przeczytaj artykuł
10   “Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego “Ośrodek rekreacyjny Bzin””
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane ¤ publikacja obowiązkowa X
Dostawy ¤ ...
2006-10-16 1455 Czytano:2557 razy » Przeczytaj artykuł
11   “Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy X
publikacja nieobowiązkowa X

SEKCJA ...
2006-10-16 1239 Czytano:1500 razy » Przeczytaj artykuł
12  „Zakup samochodu typu BUS do przewozu osób“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy x 
publikacja nieobowiązkowa X
...
2006-10-13 1335 Czytano:1853 razy » Przeczytaj artykuł
13  „Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych, ulic gminnych na interwencję mieszkańców na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w sezonie zima 2006/2007“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
publikacja obowiązkowa x
Usługi x 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ...
2006-10-12 0919 Czytano:1344 razy » Przeczytaj artykuł
14  “Wybór inkasenta upoważnionego do poboru opłaty targowej na terenie Skarżyska - Kamiennej”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

publikacja nieobowiązkowa ¤X
Usługi ¤X

SEKCJA I: Z...
2006-10-05 1411 Czytano:1318 razy » Przeczytaj artykuł
15   “Remont chodnika i wjazdów do posesji w ul. Norwida / strona wschodnia / na odcinku od ul. Popiełuszki / posesja nr 8 / do ul. Konarskiego w Skarżysku - Kamiennej”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane ¤X
publikacja nieobowiązkowa ¤X

SEKCJA I: Z...
2006-10-05 1155 Czytano:1339 razy » Przeczytaj artykuł
16   „Zimowe utrzymanie ulic, dróg powiatowych i ulic gminnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
publikacja obowiązkowa x 
Usługi x 

SEKCJ...
2006-10-05 0900 Czytano:1741 razy » Przeczytaj artykuł
17  „Przebudowa ciągów pieszych oraz budowa oświetlenia terenu na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Sokolej i ul. Niepodległości w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane - x
publikacja obowiązkowa - x

SEKCJ...
2006-10-04 0822 Czytano:1282 razy » Przeczytaj artykuł
18  „Rozbiórka zespołu budynków usytuowanych na terenie byłych Zakładów Chemicznych „
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane x publikacja nieobowiązkowa x ...
2006-09-29 1053 Czytano:1440 razy » Przeczytaj artykuł
19  „Nadzór inwestorski nad zadaniem - budowa hali sportowej w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
publikacja nieobowiązkowa X
Usługi x

SEKCJA I: ZAMAW...
2006-09-28 1115 Czytano:1544 razy » Przeczytaj artykuł
20   “Remont chodnika i wjazdów do posesji w ul. 1-go Maja / strona północna /

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane ¤X
publikacja nieobowiązkowa ¤X

SEKCJA I:...
2006-09-27 1331 Czytano:1386 razy » Przeczytaj artykuł
21   “Remont chodnika wraz z wymianą krawężnika oraz wjazdów do posesji w ul. Podjazdowej /strona zachodnia/ na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. 3-go Maja w Skarżysku - Kamiennej ”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane ¤X
publikacja nieobowiązkowa ¤X

SEKCJA I: Z...
2006-09-27 1047 Czytano:1450 razy » Przeczytaj artykuł
22   “Remont chodnika w ul. Zielnej w Skarżysku – Kamiennej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane ¤X
publikacja nieobowiązkowa ¤x

SEKCJA I:...
2006-09-26 1121 Czytano:1367 razy » Przeczytaj artykuł
23   “Remont chodnika w ul. Niepodległości w Skarżysku – Kamiennej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane ¤X
publikacja nieobowiązkowa ¤x
Usługi ...
2006-09-25 1405 Czytano:1279 razy » Przeczytaj artykuł
24   “Remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane ¤X
publikacja nieobowiązkowa ¤x

SEKCJA I: Z...
2006-09-25 1243 Czytano:2062 razy » Przeczytaj artykuł
25   “ Remont chodnika w ul. Limanowskiego w Skarżysku – Kamiennej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane ¤X
publikacja nieobowiązkowa ¤X

SEKCJA I: Z...
2006-09-22 1246 Czytano:1341 razy » Przeczytaj artykuł
26  „Remont chodnika wraz z wymianą krawężnika oraz wjazdów do posesji w ul. Spółdzielczej (strona południowa) na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane x
publikacja nieobowiązkowa x 

SEKCJA...
2006-09-20 1112 Czytano:1528 razy » Przeczytaj artykuł
27   “Budowa „witaczy“ miasta Skarżyska - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane ¤X publikacja obowiązkowa ¤
Dostawy ¤...
2006-09-13 1525 Czytano:1531 razy » Przeczytaj artykuł
28  „Budowa zatok postojowych w ul. Sikorskiego w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Norwida do ul. Krasińskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane - x
publikacja nieobowiązkowa x ...
2006-08-29 1322 Czytano:1304 razy » Przeczytaj artykuł
29   “Dostawa materiałów biurowych i książek”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa ¤
Dostawy X ...
2006-08-28 1613 Czytano:1661 razy » Przeczytaj artykuł
30   “Remont chodnika wraz z wymianą krawężnika w ulicy osiedlowej biegnącej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa ¤
Dostawy ¤...
2006-08-22 1456 Czytano:1370 razy » Przeczytaj artykuł
31  “Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Legionów 104 SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej“
SIWZ...
2006-08-16 0920 Czytano:1547 razy » Przeczytaj artykuł
32   “Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane ¤ publikacja obowiązkowa ¤
Dostawy ¤ ...
2006-08-14 1116 Czytano:1317 razy » Przeczytaj artykuł
33   “Remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa ¤
Dostawy ¤...
2006-08-14 1011 Czytano:1507 razy » Przeczytaj artykuł
34  “Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane ¤ publikacja obowiązkowa ¤
Dostawy ¤ ...
2006-08-01 1404 Czytano:1367 razy » Przeczytaj artykuł
35   „Przebudowa ciągów pieszych oraz budowa oświetlenia terenu na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Sokolej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Roboty budowlane x publikacja obowiązkowa x
Dostawy ...
2006-08-01 1207 Czytano:1465 razy » Przeczytaj artykuł
36   “Budowa „witaczy“ miasta Skarżyska - Kamiennej”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa ¤
Dostawy ¤...
2006-07-31 1452 Czytano:1471 razy » Przeczytaj artykuł
37  „Budowa OWD z Odstojnikiem na ujściu kanalizacji deszczowej DN 1000 do rzeki Bernatki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Roboty budowlane x
publikacja obowiązkowa x

SEKCJ...
2006-07-28 1321 Czytano:1466 razy » Przeczytaj artykuł
38  “Budowa separatora z odstojnikiem na ujściu kanalizacji deszczowej DN 500 do rzeki Kamiennej w rejonie ulicy Legionów w Skarżysku - Kamiennej ”
Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ...
2006-07-21 1522 Czytano:2678 razy » Przeczytaj artykuł
39  „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Piękna-Bobowskich w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane x
publikacja obowiązkowa x
Dostawy ...
2006-07-21 1112 Czytano:1418 razy » Przeczytaj artykuł
40   “Wymiana okien w budynkach stanowiących własność Gminy Skarżysko – Kamienna”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X
ublikacja nieobowiązkowa X

SEKCJ...
2006-07-20 1122 Czytano:2082 razy » Przeczytaj artykuł
41  „Nadzór inwestorski nad zadaniem - budowa hali sportowej w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane x

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) Nazwa, a...
2006-07-19 1207 Czytano:1666 razy » Przeczytaj artykuł
42  „ Budowa ulicy Krzywej w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane x
publikacja obowiązkowa x

SEK...
2006-07-17 1450 Czytano:1322 razy » Przeczytaj artykuł
43   “Konserwacja rowów odwadniających ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

publikacja nieobowiązkowa X
Usługi X
SEKCJA I: ZAMAWIAJ...
2006-07-12 1306 Czytano:1376 razy » Przeczytaj artykuł
44  „ Przebudowa ulicy 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane x
publikacja obowiązkowa x

SEKCJA I...
2006-07-12 0754 Czytano:1295 razy » Przeczytaj artykuł
45  „Rozbiórka zespołu budynków synagogi przy ul. Fabrycznej w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane x
publikacja nieobowiązkowa x

SEKCJA...
2006-07-10 1403 Czytano:1474 razy » Przeczytaj artykuł
46  “Wykonanie urządzenia według projektów wybranych terenów zieleni miejskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

publikacja nieobowiązkowa X
Usługi X

SEKCJA I: ZAMAWIA...
2006-07-04 1432 Czytano:1318 razy » Przeczytaj artykuł
47  “Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Skarżyska - Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane ¤
publikacja obowiązkowa ¤
Dostawy ¤ ...
2006-06-30 1335 Czytano:1314 razy » Przeczytaj artykuł
48  „Budowa hali sportowej w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane - x publikacja obowiązkowa - x

SEKC...
2006-06-22 1331 Czytano:2246 razy » Przeczytaj artykuł
49  Dostawa węgla
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane - x publikacja nieobowiązkowa  -...
2006-06-22 1119 Czytano:1557 razy » Przeczytaj artykuł
50  „Rekultywacja składowiska odpadów Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane x publikacja obowiązkowa x

SEKCJA I: ZA...
2006-06-20 1236 Czytano:1560 razy » Przeczytaj artykuł
51  “Modernizacja istniejącej linii oświetleniowej w rejonie ulic Pułaskiego, Sokola, Wiejska, Sezamkowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2006-05-24 1414 Czytano:1461 razy » Przeczytaj artykuł
52  “Remont chodnika w ul. Rynek w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od ul. Czerwonego Krzyża do ul. Żurawiej ( strona południowa ) ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2006-05-24 1354 Czytano:1419 razy » Przeczytaj artykuł
53  “Remont chodnika w ul. Niepodległości w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od ul. Słowackiego do posesji Nr 79 ( strona północna ) ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2006-05-24 1348 Czytano:1297 razy » Przeczytaj artykuł
54  “Remont chodnika w ul. Pułaskiego w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od ul. Sokolej do ul. Sezamkowej ( strona północna ) ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2006-05-24 1343 Czytano:1420 razy » Przeczytaj artykuł
55  “Remont chodnika w ul. Okrzei w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od ul. Mickiewicza do
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2006-05-24 1339 Czytano:1476 razy » Przeczytaj artykuł
56  Budowa drenażu wraz ze zbiornikiem otwartym odcieków na terenie składowiska odpadów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres ...
2006-04-27 1209 Czytano:1751 razy » Przeczytaj artykuł
57  „Remont chodnika w ulicy Rejowskiej w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2006-04-25 1427 Czytano:1340 razy » Przeczytaj artykuł
58  „Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie mista Skarżysko-Kamienna“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2006-04-24 1447 Czytano:1395 razy » Przeczytaj artykuł
59  „Remont chodnika w ulicy Staffa w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2006-04-21 0952 Czytano:1341 razy » Przeczytaj artykuł
60   „Remont chodnika w ulicy Spółdzielczej w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2006-04-13 1432 Czytano:1315 razy » Przeczytaj artykuł
61  „Remont schodów terenowych przy pomniku L. Staffa przy ulicy Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2006-04-12 1413 Czytano:1465 razy » Przeczytaj artykuł
62  „Remont chodnika w ulicy Limanowskiego w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres ...
2006-04-12 1306 Czytano:1215 razy » Przeczytaj artykuł
63  “Przebudowa linii nn w ul. Książęcej i ul. Rycerskiej w Skarżysku - Kamiennej - II etap “
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X
Dostawy 
Usługi
Wypełnia Urząd Zamówie...
2006-04-10 1424 Czytano:1448 razy » Przeczytaj artykuł
64  Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko - Kamienna
Zamawiający : urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 26 - 110 Skarżysko - Kam....
2006-04-07 1554 Czytano:1492 razy » Przeczytaj artykuł
65  „Budowa ulicy Bukowej w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2006-03-28 1144 Czytano:1354 razy » Przeczytaj artykuł
66  „Budowa ulicy Lipowej w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2006-03-28 1140 Czytano:1566 razy » Przeczytaj artykuł
67   “Wykonanie urządzenia według projektów wybranych terenów zieleni miejskiej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
...
2006-03-27 1549 Czytano:1627 razy » Przeczytaj artykuł
68  “Letnie zamiatanie ulic”
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
...
2006-03-27 1547 Czytano:3212 razy » Przeczytaj artykuł
69  “Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
Dostawy X
Usługi
Wypełnia Urząd Zamówień Publi...
2006-03-21 1512 Czytano:1407 razy » Przeczytaj artykuł
70  “Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
Dostawy X
Usługi
Wypełnia Urząd Zamówień Publi...
2006-03-20 1432 Czytano:1413 razy » Przeczytaj artykuł
71  „Rekultywacja składowiska odpadów Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2006-03-17 0909 Czytano:1970 razy » Przeczytaj artykuł
72  “Letnie utrzymanie zieleni miejskiej w Skarżysku -Kamiennej w roku 2006”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
Dostawy 
Usługi X
Wypełnia Urząd Zamówień Pu...
2006-03-10 1331 Czytano:1666 razy » Przeczytaj artykuł
73  “Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
Dostawy 
Usługi X
Wypełnia Urząd Zamówień Pu...
2006-03-10 1329 Czytano:1424 razy » Przeczytaj artykuł
74  “Regulacja stanów prawnych dróg miejskich w Skarżysku - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamaw...
2006-03-08 1339 Czytano:1436 razy » Przeczytaj artykuł
75  „Budowa ulicy Sosnowej na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Walecznych w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2006-03-02 1125 Czytano:1459 razy » Przeczytaj artykuł
76  “Opracowanie projektu budowy nowego przelewu wieżowego zbiornika wodnego “Bernatka”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawia...
2006-02-03 1342 Czytano:1568 razy » Przeczytaj artykuł
77  „Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko - Kamienna.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamaw...
2006-01-26 1509 Czytano:1494 razy » Przeczytaj artykuł
78  Budowa drenażu wraz ze zbiornikiem otwartym odcieków na terenie składowiska odpadów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2006-01-26 0829 Czytano:1492 razy » Przeczytaj artykuł
79  „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 17-go Stycznia w Skarżysku – Kam.“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2006-01-18 1309 Czytano:1395 razy » Przeczytaj artykuł
80  „Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz obmiar nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Skarżysko - Kamienna.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
Dostawy 
Usługi X
Wypełnia Urząd Zamówie...
2006-01-12 1459 Czytano:1601 razy » Przeczytaj artykuł
81  Utrzymanie i wykonanie oznakowania pionowego na drogach gminnych w mieście Skarżysko-Kamienna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane 
Dostawy 
Usługi X
Wypełnia Urząd Zamówień P...
2006-01-11 1036 Czytano:1491 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Ostat. 10 wiadomości:

» “Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» „Opróżnianie miejskich koszy na śmieci zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej“
» “Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych
» “Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych
» “Opracowanie dokumentacji projektowej pn.”PBW budowy ul. Bobowskich i Wschodniej
» „Zimowe utrzymanie ulic gminnych na interwencję mieszkańców na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
» “Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Skarżysko – Kamienna
» „Rozbiórka zespołu budynków usytuowanych na terenie byłych Zakładów Chemicznych „ ORGANIKA-BENZYL“ przy ul. Fabrycznej 10 w Skarżysku-Kam“.
» “Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Grottgera w Skarżysku – Kamiennej
» “Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego “Ośrodek rekreacyjny Bzin””
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna