A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Przetargi - archiwum do 2008 » Rok 2005 » ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'ogłoszenia o udzieleniu zamówienia': 77
1  „Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi X

SEKCJA I: Zamawiają...
2005-12-29 1512 Czytano:2431 razy » Przeczytaj artykuł
2  „Zimowe utrzymanie ulic gminnych na interwencję mieszkańców na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej – ZIMA 2005/2006“
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane 
Dostawy 
Usługi X
Wypełnia ...
2005-12-28 1249 Czytano:1735 razy » Przeczytaj artykuł
3  „Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
Dostawy X
Usługi
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-12-28 1223 Czytano:1626 razy » Przeczytaj artykuł
4  „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
Dostawy X
Usługi
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-12-28 1220 Czytano:1712 razy » Przeczytaj artykuł
5  „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ciągów pieszych oraz budowy oświetlenia terenu na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Sokolej i ul. Niepodległości w Skarżysku - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi x
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-12-20 1406 Czytano:1790 razy » Przeczytaj artykuł
6  „Opracowanie dokumentacji projektowej remontów wybranych chodnikówj”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi x
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-12-20 1405 Czytano:1694 razy » Przeczytaj artykuł
7  „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
Dostawy X
Usługi
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-12-20 1404 Czytano:1767 razy » Przeczytaj artykuł
8  „Wybór inkasenta opłaty targowej w Skarżysku - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi x
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-11-23 1317 Czytano:1860 razy » Przeczytaj artykuł
9  “Remont budynku z 9-ma lokalami mieszkalnymi przy ul. Ekonomii 5 w Skarżysku -Kamiennej“
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna n...
2005-11-21 0922 Czytano:1721 razy » Przeczytaj artykuł
10  „Zimowe utrzymanie ulic gminnych na interwencję mieszkańców na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej – ZIMA 2005/2006“
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Usługi X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2005-11-17 0909 Czytano:1749 razy » Przeczytaj artykuł
11  „Wymiana okien w budynkach stanowiących własność Gminy Skarżysko - Kamienna”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna naz...
2005-11-17 0805 Czytano:1321 razy » Przeczytaj artykuł
12  „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Krzywej w Skarżysku - Kamiennej z odwodnieniem i z przekładką kolidującego uzbrojenia”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Usługi X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2005-11-17 0750 Czytano:1231 razy » Przeczytaj artykuł
13  “Remont chodnika w ul. Żurawiej na odcinku od ul. 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej do drogi wewnętrznej'
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna naz...
2005-11-14 1150 Czytano:1267 razy » Przeczytaj artykuł
14  „Remonty chodników na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w ulicach : Norwida, Sikorskiego, Krasińskiego“
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna naz...
2005-11-08 1135 Czytano:1265 razy » Przeczytaj artykuł
15  „Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych , ulic gminnych na interwencję mieszkańców na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej – ZIMA 2005/2006
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-11-07 1240 Czytano:1402 razy » Przeczytaj artykuł
16  „Remont chodnika w ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Sezamkowej do ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
Dostawy 
Usługi 
Wypełnia ...
2005-11-07 1009 Czytano:1281 razy » Przeczytaj artykuł
17  „Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej”
SEKCJA II: tryb i przedmiot zamówienia
II.1) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane Dostawy X...
2005-10-18 1342 Czytano:1268 razy » Przeczytaj artykuł
18  „Remont linii oświetlenia ulicznego nn w ul. Książęcej i ul. Rycerskiej w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej”
SEKCJA II: tryb i przedmiot zamówienia
II.1) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane X Dostawy ...
2005-10-18 1338 Czytano:1430 razy » Przeczytaj artykuł
19  „Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
Dostawy X
Usługi
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-10-17 1419 Czytano:1280 razy » Przeczytaj artykuł
20  „Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych „
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi X
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-10-17 1418 Czytano:1368 razy » Przeczytaj artykuł
21  „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi X
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-10-17 1416 Czytano:1311 razy » Przeczytaj artykuł
22  „Budowa chodnika z możliwością parkowania w ul. Spółdzielczej w Skarżysku -Kamiennej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna n...
2005-09-28 1451 Czytano:1293 razy » Przeczytaj artykuł
23  „Remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynkach Gminy Skarżysko-Kamienna”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna n...
2005-09-28 1426 Czytano:1275 razy » Przeczytaj artykuł
24  “Rozbiórka budynku „wieża-zbiornik na wodę“ na terenie byłych Zakładów Chemicznych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
Dostawy 

SEKCJA I: Zamawiający
...
2005-09-23 0912 Czytano:1417 razy » Przeczytaj artykuł
25   „Przebudowa ul. Okrzei w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
Dostawy 
Usługi 
Wypełnia ...
2005-09-21 0811 Czytano:1132 razy » Przeczytaj artykuł
26  „Opracowanie dokumentacji projektowej'
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi X
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-09-20 0857 Czytano:1233 razy » Przeczytaj artykuł
27  „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Publicznych Nr-1 w Skarżysku-Kam.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna naz...
2005-09-19 1330 Czytano:1231 razy » Przeczytaj artykuł
28  „Dostawa materiałów biurowych”.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
Dostawy X
Usługi
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-09-16 1142 Czytano:1262 razy » Przeczytaj artykuł
29  „Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Skarżyska - Kamiennej”.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi x
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-09-15 1058 Czytano:1382 razy » Przeczytaj artykuł
30   „Remont schodów terenowych przy pomniku L.Staffa (ul. Tysiąclecia) w Skarżysku-Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna naz...
2005-09-09 1331 Czytano:1302 razy » Przeczytaj artykuł
31  „Budowa chodnika w ul. Górniczej w Skarżysku – Kamiennej wzdłuż posesji nr 4 oraz pomiędzy budynkiem Starostwa Powiatowego a budynkiem nr 6”.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
Dostawy
Usługi
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-09-08 1337 Czytano:1196 razy » Przeczytaj artykuł
32  „Budowa zatoki parkingowej wraz z chodnikami w ul. Południowej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
Dostawy
Usługi
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-09-02 1316 Czytano:1247 razy » Przeczytaj artykuł
33   „Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej na drodze wewnętrznej pomiędzy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
Dostawy 
Usługi 
Wypełnia ...
2005-09-01 1418 Czytano:1321 razy » Przeczytaj artykuł
34  Opracowanie projektu budowy hali sportowej w Skarżysku - Kamiennej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi X
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-08-29 1537 Czytano:1376 razy » Przeczytaj artykuł
35  „Remont chodnika wraz z wymianą krawężnika w ul. Mickiewicza
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X

SEKCJA I:Zamawiający
I.1) Oficjalna na...
2005-08-29 1204 Czytano:1231 razy » Przeczytaj artykuł
36  „Remont chodnika w ul. Staffa w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od Skweru Solidarności w stronę Szkoły Podstawowej Nr 3 na długości 250 mb /strona zachodnia/“
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna naz...
2005-08-29 1156 Czytano:1217 razy » Przeczytaj artykuł
37   „Remont chodnika w ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
Dostawy 
Usługi 
Wypełnia ...
2005-08-22 1536 Czytano:1184 razy » Przeczytaj artykuł
38  „Remont nawierzchni ul. Górniczej w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Sokolej w stronę ul. Sezamkowej”.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
Dostawy
Usługi
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-08-19 1213 Czytano:1214 razy » Przeczytaj artykuł
39  „Remont nawierzchni dwóch kortów przy ul. Franciszkańska / Rynek w Skarżysku - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna naz...
2005-08-18 0925 Czytano:1269 razy » Przeczytaj artykuł
40  “Przebudowę ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Norwida do ul. Krasińskiego w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna naz...
2005-08-12 1322 Czytano:1308 razy » Przeczytaj artykuł
41  „Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie obróbek blacharskich na budynku Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna n...
2005-08-10 1325 Czytano:1265 razy » Przeczytaj artykuł
42  „Remont schodów terenowych i chodnika od budynku Orkana 7 do ul. Tysiąclecia w Skarżysku - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna n...
2005-08-10 1323 Czytano:1152 razy » Przeczytaj artykuł
43  „Remont cmentarza partyzanckiego żołnierzy Armii Krajowej usytuowanego w lesie w Osiedlu Książęce w Skarżysku - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna naz...
2005-08-10 1320 Czytano:1263 razy » Przeczytaj artykuł
44  „Remont chodnika w ul. Spółdzielczej w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Sokolej do posesji nr 47 ( strona północna )”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna naz...
2005-08-10 1318 Czytano:1157 razy » Przeczytaj artykuł
45  „Remont chodnika w ul. Norwida w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od drogi wewnętrznej przy bloku nr 25 do ul. Konarskiego ( strona wschodnia )”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna n...
2005-08-10 1315 Czytano:1255 razy » Przeczytaj artykuł
46  „Budowę zatoki parkingowej wraz z chodnikami w przedłużeniu ul. Tysiąclecia za ul. Sokolą a chodnikiem
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
Dostawy
Usługi
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-08-04 1110 Czytano:1522 razy » Przeczytaj artykuł
47  „Remont chodnika w ul. Żurawiej w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Towarowej do ul. Bobowskich”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
Dostawy
Usługi
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-08-04 1104 Czytano:1445 razy » Przeczytaj artykuł
48  Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Skarżysku - Kamiennej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
Dostawy
Usługi
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-07-29 1513 Czytano:1808 razy » Przeczytaj artykuł
49  Remont chodnika w ul. Limanowskiego w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od ul. Ogólnej do ul. Kościuszki
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
Dostawy
Usługi
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-07-27 1241 Czytano:1326 razy » Przeczytaj artykuł
50  “Przebudowa układu komunikacyjnego przed budynkiem Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej – Etap I i II”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna n...
2005-07-22 0827 Czytano:1273 razy » Przeczytaj artykuł
51  “Remont nawierzchni ulicy Szarych Szeregów, Organizacji Orzeł Biały oraz drogi wewnętrznej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna n...
2005-07-12 1140 Czytano:1347 razy » Przeczytaj artykuł
52  “Konserwacja rowów odwadniających”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ...
2005-07-08 1320 Czytano:1360 razy » Przeczytaj artykuł
53  “Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej oraz budowy ulic w Skarżysku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ...
2005-07-07 0937 Czytano:1384 razy » Przeczytaj artykuł
54  “Opracowanie projektów rozbiórki budynków usytuowanych na terenie byłych Zakładów
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ...
2005-07-07 0922 Czytano:1350 razy » Przeczytaj artykuł
55  „Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawy X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ...
2005-06-29 1457 Czytano:1364 razy » Przeczytaj artykuł
56  „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko - Kamienna.”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ...
2005-06-24 1434 Czytano:1327 razy » Przeczytaj artykuł
57  „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dostawy X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-06-24 1428 Czytano:1483 razy » Przeczytaj artykuł
58  “Opracowanie projektu remontu budynku przy ul. Ekonomii 5 w Skarżysku-Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ...
2005-06-24 0853 Czytano:1229 razy » Przeczytaj artykuł
59  „Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz obmiar nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Skarżysko - Kamienna”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ...
2005-06-20 0833 Czytano:1474 razy » Przeczytaj artykuł
60  “Wykonywanie prac porządkowych związanych z utrzymaniem terenów zielonych w Strefie I w Skarżysku-Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ...
2005-06-13 1152 Czytano:1302 razy » Przeczytaj artykuł
61  “Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Bukowej w Skarżysku-Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ...
2005-05-19 1426 Czytano:1311 razy » Przeczytaj artykuł
62  “Letnie mechaniczne zamiatanie ulic na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2005roku”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-05-18 0740 Czytano:1283 razy » Przeczytaj artykuł
63  “Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz obmiar nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Skarżysko - Kamienna”.
karżysko - Kamienna 12.05.2005 r.


Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej , jako Zamawiający...
2005-05-13 1425 Czytano:1282 razy » Przeczytaj artykuł
64  “Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Lipowej w Skarżysku-Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-05-06 0810 Czytano:1350 razy » Przeczytaj artykuł
65   “Dostawa materiałów papierniczych i biurowych“
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dostawy X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-04-27 1404 Czytano:1296 razy » Przeczytaj artykuł
66  “Budowa ulicy Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej'
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna n...
2005-04-22 1122 Czytano:1397 razy » Przeczytaj artykuł
67  „Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych w 2005 r.”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Usługi X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2005-04-22 0854 Czytano:1297 razy » Przeczytaj artykuł
68  “Wykonanie oznakowania poziomego ulic gminnych w Skarżysku-Kamiennej w latach 2005-2007”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna n...
2005-04-19 1343 Czytano:1391 razy » Przeczytaj artykuł
69  “Zamiatanie gminnych ulic, chodników i terenów gminnych po akcji zima na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2005roku.”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-04-18 0922 Czytano:1423 razy » Przeczytaj artykuł
70   “Wykonanie remontów dróg żużlowych gminnych w m. Skarżysku-Kamiennej w 2005r.”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna n...
2005-04-15 1501 Czytano:1344 razy » Przeczytaj artykuł
71  “Letnie utrzymanie zieleni miejskiej w Skarżysku-Kamiennej w 2005r.”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ...
2005-04-07 1403 Czytano:1340 razy » Przeczytaj artykuł
72  „Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko - Kamienna”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ...
2005-04-07 1353 Czytano:1330 razy » Przeczytaj artykuł
73   “Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko - Kamienna”.
Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia ...
2005-03-22 1515 Czytano:1440 razy » Przeczytaj artykuł
74  “Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych w 2005 r.”
Skarżysko - Kamienna 16.03.2005 r.
OR.V.341-2/2005

I N F O R M A C J A

Urząd Miast...
2005-03-16 1408 Czytano:1404 razy » Przeczytaj artykuł
75  „Opracowanie materiałów promocyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku – Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ...
2005-03-16 1357 Czytano:1445 razy » Przeczytaj artykuł
76  Wykonanie materiałów promocyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi X
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-07-01 1141 Czytano:1206 razy » Przeczytaj artykuł
77  Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
Dostawy X
Usługi
Wypełnia Urząd Zamó...
2005-07-01 1117 Czytano:1215 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
ogłoszenia o zamówieniu
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
regulaminy
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
Ostat. 10 wiadomości:

» „Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska - Kamiennej”
» „Zimowe utrzymanie ulic gminnych na interwencję mieszkańców na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej – ZIMA 2005/2006“
» „Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej”
» „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”
» „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ciągów pieszych oraz budowy oświetlenia terenu na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Sokolej i ul. Niepodległości w Skarżysku - Kamiennej”
» „Opracowanie dokumentacji projektowej remontów wybranych chodnikówj”
» „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”
» „Wybór inkasenta opłaty targowej w Skarżysku - Kamiennej”
» “Remont budynku z 9-ma lokalami mieszkalnymi przy ul. Ekonomii 5 w Skarżysku -Kamiennej“
» „Zimowe utrzymanie ulic gminnych na interwencję mieszkańców na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej – ZIMA 2005/2006“
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna