A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Przetargi - archiwum do 2008 » Rok 2004 » ogłoszenia o wyniku postępowania
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Ilość wiadomości z działu 'ogłoszenia o wyniku postępowania': 38
1  „Opracowanie projektu wykonania zasilania energetycznego osiedla Piękna – Bobowskich w Skarżysku – Kamiennej”.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa ...
2005-02-01 1300 Czytano:1675 razy » Przeczytaj artykuł
2  “Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawy X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ...
2005-01-26 1020 Czytano:1819 razy » Przeczytaj artykuł
3  „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ogólnej w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Rynek do ul. 3-go Maja”.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-01-26 0902 Czytano:1647 razy » Przeczytaj artykuł
4  „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych m. Skarżysko – Kamienna w roku 2005.”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna n...
2005-01-26 0857 Czytano:1601 razy » Przeczytaj artykuł
5  „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane 
Dostawy X
Usługi 
SEKCJA I: Zamawiają...
2005-01-10 1050 Czytano:1660 razy » Przeczytaj artykuł
6  'Budowa oświetlenia drogowego ul. Warszawskiej w Skarżysku-Kamiennej
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w postępowaniu przetargowym na 'Budowę o...
2004-12-08 0912 Czytano:1789 razy » Przeczytaj artykuł
7  “Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi x

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ...
2004-11-26 1115 Czytano:2092 razy » Przeczytaj artykuł
8  „Obmiar lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Skarżysko - Kamienna”.
GŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adr...
2004-11-25 0957 Czytano:1777 razy » Przeczytaj artykuł
9  “Zimowe utrzymanie miasta Skarżyska-Kamiennej – ZIMA 2004/2005”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2004-11-10 1056 Czytano:2041 razy » Przeczytaj artykuł
10  „Budowa linii oświetleniowej w ul. Głogowej w Skarżysku - Kamiennej”.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna n...
2004-11-10 1040 Czytano:1914 razy » Przeczytaj artykuł
11  „Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego zwanego Ośrodek Usługowy „Jodłowa” na obszarze miasta Skarżyska - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ...
2004-10-29 0850 Czytano:1383 razy » Przeczytaj artykuł
12  „Wybór banku w celu udzielenia kredytu inwestycyjnego”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2004-09-20 1155 Czytano:3649 razy » Przeczytaj artykuł
13  “Remont chodnika w ul. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul.Tysiąclecia do ul. Konopnickiej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna n...
2004-09-20 1148 Czytano:1269 razy » Przeczytaj artykuł
14  „Remont chodnika w ul. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Tysiąclecia do
Urzęd Miasta w Skarżysku-Kmiennej zawiadamia że postępowanie przetargowe na „Remont chodni...
2004-08-18 1427 Czytano:1356 razy » Przeczytaj artykuł
15  'Wybór inkasenta opłaty targowej w Skarżysku-Kamiennej'
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Urząd Miasta Wydział Organizacyjno - Prawny infromuje , iż...
2004-08-09 1038 Czytano:1274 razy » Przeczytaj artykuł
16  „Remont linii oświetleniowej w ul. Głównej w Skarżysku - Kamiennej”.
Roboty budowlane X

EKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa - Ur...
2004-08-09 1030 Czytano:1336 razy » Przeczytaj artykuł
17  “Budowa ulicy Akacjowej w Skarżysku-Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna n...
2004-08-09 1007 Czytano:1235 razy » Przeczytaj artykuł
18  “Budowa ulicy Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Bobowskich”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna n...
2004-07-16 1328 Czytano:1306 razy » Przeczytaj artykuł
19  „Remont ulicy Konarskiego w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Norwida do ul. Armii Krajowej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna n...
2004-07-12 1158 Czytano:1286 razy » Przeczytaj artykuł
20  „Budowa chodnika w ul. Ostrobramskiej na odcinku od parkingu przy ulicy Wileńskiej do ul. Sienkiewicza”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający

I.1) Oficjalna n...
2004-07-06 1210 Czytano:4219 razy » Przeczytaj artykuł
21  „Remont chodnika w ulicy Asfaltowej w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Źródlanej do drogi dojazdowej do bramy „C” ZM-1”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna n...
2004-07-06 1151 Czytano:1252 razy » Przeczytaj artykuł
22  „Remont chodnika w ulicy Rejowskiej w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Sokolej do ul. Lotniczej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna naz...
2004-07-06 1147 Czytano:1291 razy » Przeczytaj artykuł
23  „Regulacja stanów prawnych ulic gminnych miasta Skarżyska - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Usługi X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2004-07-06 1139 Czytano:1314 razy » Przeczytaj artykuł
24  „Budowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Zwycięzców do ul. Wrzosowej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna n...
2004-07-05 0926 Czytano:1434 razy » Przeczytaj artykuł
25  „Budowa ul. 17-go Stycznia na odcinku od ul. Zwycięzców do ul. Wrzosowej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna naz...
2004-06-29 1316 Czytano:1399 razy » Przeczytaj artykuł
26  ''Zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej''

1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: - URZĄD MIASTA
b) REGON: - 000516175
c) kod,...
2004-05-28 1448 Czytano:1584 razy » Przeczytaj artykuł
27  „Zakup okien wraz z montażem w budynku Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dostawy X


SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ...
2004-05-13 1257 Czytano:1314 razy » Przeczytaj artykuł
28  “Wybór inkasenta opłaty targowej w Skarżysku-Kamiennej”.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:
URZĄD MI...
2004-04-13 1053 Czytano:1362 razy » Przeczytaj artykuł
29  “Letnie utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w Skarżysku-Kamiennej “
Ogłoszenie o wyniku postępowania
1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:
URZĄD MI...
2004-04-08 1419 Czytano:1967 razy » Przeczytaj artykuł
30  “REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH M. SKARŻYSKO - KAMIENNA'
Ogłoszenie o wyniku postępowania
1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: URZĄD MIASTA ...
2004-04-08 1405 Czytano:1348 razy » Przeczytaj artykuł
31  “NADZÓR NAD PRACOWNIKAMI ZATRUDNIONYMI W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH''
Ogłoszenie o wyniku postępowania
1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: URZĄD MIASTA ...
2004-04-08 1357 Czytano:1692 razy » Przeczytaj artykuł
32  “ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOACYJNYCH DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ''
Ogłoszenie o wyniku postępowania
1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: URZĄD MIASTA...
2004-04-08 1332 Czytano:1334 razy » Przeczytaj artykuł
33  'Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego zwanego Bobowskich - Słowikowa na obszarze miasta Skarżyska - Kamiennej''
Ogłoszenie o wyniku postępowania
pieczęć zamawiającego
1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zama...
2004-04-08 1327 Czytano:1417 razy » Przeczytaj artykuł
34  “KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKO - KAMIENNA W ROKU 2004''
Ogłoszenie o wyniku postępowania
1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: URZĄD MIAST...
2004-03-24 1311 Czytano:1322 razy » Przeczytaj artykuł
35  “ REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA''
Znak sprawy OR.V.0341-9/2004 Skarżysko-Kamienna 2004.03.05

Ogłoszen...
2004-03-24 1053 Czytano:1408 razy » Przeczytaj artykuł
36  “WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH''
Ogłoszenie o wyniku postępowania
1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: URZĄD MIASTA...
2004-02-19 1401 Czytano:1580 razy » Przeczytaj artykuł
37  “Wybór inkasenta opłaty targowej w Skarżysku-Kamiennej”.
Ogłoszenie o wyniku postępowania

1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:
URZĄD ...
2004-02-09 1031 Czytano:1381 razy » Przeczytaj artykuł
38  “Utrzymanie oznakowania pionowego na drogach gminnych w mieście Skarżysko-Kamienna w latach 2004-2005”.
Ogłoszenie o wyniku postępowania

1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:
URZĄD ...
2004-02-05 1449 Czytano:1233 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
ogłoszenia o wyniku postępowania
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
przepisy prawne
Ostat. 10 wiadomości:

» „Opracowanie projektu wykonania zasilania energetycznego osiedla Piękna – Bobowskich w Skarżysku – Kamiennej”.
» “Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej”
» „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ogólnej w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Rynek do ul. 3-go Maja”.
» „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych m. Skarżysko – Kamienna w roku 2005.”
» „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej”
» 'Budowa oświetlenia drogowego ul. Warszawskiej w Skarżysku-Kamiennej
» “Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych”
» „Obmiar lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Skarżysko - Kamienna”.
» “Zimowe utrzymanie miasta Skarżyska-Kamiennej – ZIMA 2004/2005”
» „Budowa linii oświetleniowej w ul. Głogowej w Skarżysku - Kamiennej”.
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna