Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w 2015 roku

2015-02-03 1341
Art. czytany: 3325 razy

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w 2015 roku w formie wspierania z zakresu:
kultura fizyczna i sport, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pomoc społeczna i ochrona zdrowia.

KONKURS