NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA POŁOŻONA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. LEGIONÓW

2013-02-13 1515
Art. czytany: 3648 razy

Podstawa sprzedaży:
Uchwała Nr XXIX/91/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 października 2012 r.

Lokalizacja:
Nieruchomość usytuowana przy głównej drodze nr 42 relacji Skarżysko-Kamienna - Starachowice.

Właściciel:
Gmina Skarżysko-Kamienna

Stan prawny:
Uregulowany: Kw nr KI1R/00010397/4

Powierzchnia nieruchomości:
0,0503 ha

Liczba działek:
1

Numer ewidencyjny działki:
18/1

Budynki i zabudowania na nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem murowanym, jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 30,13 m² (góra) wybudowanym w 1930 r.

Przeznaczenie terenu:
Nieruchomość usytuowana na terenie dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren mieszkaniowy o przewadze zabudowy wielorodzinnej. Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżyska-Kamiennej działka oznaczona symbolem „Ba”.
Istniejąca infrastruktura:
Przyłącze wodne i telekomunikacyjne

Kontakt:
41 25-20-184