NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA POŁOŻONA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. RAJDOWEJ - UL. WIEŻOWEJ

2013-02-13 1500
Art. czytany: 3532 razy

Podstawa sprzedaży:
Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2011 r.

Lokalizacja:
Nieruchomość usytuowana w peryferyjnej części miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów leśnych.

Właściciel:
Gmina Skarżysko-Kamienna

Stan prawny:
Uregulowany: Kw nr KI1R/00025279/9

Powierzchnia nieruchomości:
0,2000 ha

Liczba działek:
3

Numer ewidencyjny działki:
588, 589, 590

Budynki i zabudowania na nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami murowanymi, jednokondygnacyjnymi o powierzchni użytkowej 20,42 m² i 30,95 m², wybudowanymi w 1970 r.

Przeznaczenie terenu:
Nieruchomość usytuowana na terenie dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren mieszkaniowy o przewadze zabudowy jednorodzinnej. Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżyska-Kamiennej działki oznaczone symbolami „dr”, „Br” i „R”.
Istniejąca infrastruktura:
Przyłącze wodociągowe i energetyczne

Kontakt:
41 25-20-184