NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA POŁOŻONA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PARYSKIEJ

2013-02-13 1436
Art. czytany: 3594 razy

Podstawa sprzedaży:
Uchwała Nr 11/80/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2001 r.

Lokalizacja:
Nieruchomość usytuowana w śródmiejskiej części miasta na terenie osiedla mieszkaniowego „Metalowiec” w sąsiedztwie działek zabudowanych jednorodzinnymi. Od strony południowej sąsiaduje z obiektem handlowym wielko powierzchniowym „Kaufland”. Bardzo dogodny dojazd.

Właściciel:
Gmina Skarżysko-Kamienna

Stan prawny:
Uregulowany: Kw nr KI1R/00010044/5

Powierzchnia nieruchomości:
0,1445 ha

Liczba działek:
1

Numer ewidencyjny działki:
243/25

Budynki i zabudowania na nieruchomości:
Brak

Przeznaczenie terenu:
Nieruchomość usytuowana na terenie dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. działka znajduje się na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy jednorodzinnej. Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna teren oznaczony symbolem „Bp”.

Istniejąca infrastruktura:
Uzbrojenie komunalne pełne

Kontakt:
41 25-20-184