wyniki otwartego konkursu ofer z zakresu rozwoju sportu w 2013 r.

2013-01-04 1243
Art. czytany: 3579 razy

wysokość przyznanych dotacji w zakresie konkursu 'rozwój sportu w 2013 r.'

Dotacje na zadanie rozwój sportu w 2013 r. dla organizacji będącymi klubami sportowymi


1.MKS Granat – liczba przyznanych punktów – 98 - przyznana dotacja- 210 000 zł
2. Skarżyskie Towarzystwo Sportowe – liczba przyznanych punktów – 96 - przyznana dotacja- 210 000 zł
3. MKS GALA Skarżysko– liczba przyznanych punktów – 94 - przyznana dotacja- 25 000 zł
4. Skarżyski Klub Tenisa Stołowego - liczba przyznanych punktów - 89 - przyznana dotacja 24 400 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy „Relaks”- liczba przyznanych punktów – 92 przyznana dotacja 15 000 zł

Podpisanie umów z organizacjami nastąpi po przyjęciu przez Radę Miasta Skarżyska – Kamiennej budżetu na rok 2013 i w ramach kwoty przyjętej na sport w uchwale budżetowej.
Do momentu podpisania umów (zgodnie z art. 2 pkt 5 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 267/2012 z dnia 4.12.2012r. ) Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu współfinansowanych ze środków budżetu Gminy w 2013r.