Nieruchomość usytuowana u zbiegu ulic Sokola – Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej

2011-11-28 1442
Art. czytany: 4298 razy

Podstawa sprzedaży:
uchwała Nr X/73/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2011 r.

Lokalizacja:
Nieruchomość usytuowana w strefie centralnej miasta, niedalekiej odległości od dworca PKP, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i towarzyszących jej obiektów handlowo-usługowych i użyteczności publicznej. Atrakcyjne położenie, bardzo dogodny dojazd.

Właściciel:
Gmina Skarżysko-Kamienna

Stan prawny:
Uregulowany – Kw Nr KI1R/00019670/5 i Nr KI1R/00005892/6.
Powierzchnia nieruchomości:
1,1712 ha, oraz 1/2 udziału w działce nr 65/11 o powierzchni 0,2435 ha.

Liczba działek:
24

Numery ewidencyjne działek:
65/12, 65/13, 65/14, 65/15, 65/16 (obręb 3 Place, arkusz mapy nr 22), 115/4, 115/5, 115/6, 115/7, 115/9, 115/18, 115/21, 130/25, 130/29, 130/33, 130/35, 130/40, 130/41, 226/4, 226/5, 229/5, 229/6, 229/7 i 229/8 oraz 1/2 udziału w działce nr 65/11 o powierzchni 0,2435 ha.

Przeznaczenie terenu:
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Centrum” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej zatw. Uchwałą Nr XLVIII/38/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010 r. nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolami: UC1 – o przeznaczeniu podstawowym - zabudowa usługowa, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² oraz KP1 i KP2 – o przeznaczeniu podstawowym - place publiczne.

Istniejąca infrastruktura:
Uzbrojenie komunalne pełne

Kontakt:
(41) 25-20-184