Nieruchomość usytuowana w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Bobowskich

2010-04-07 1131
Art. czytany: 5516 razy

-


Podstawa sprzedaży:
Uchwała Nr XLVI/18/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Bobowskich.

Lokalizacja:
Nieruchomość usytuowana w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Położona w odległości ok. 3 km od centrum miasta.

Właściciel:
Gmina Skarżysko-Kamienna

Stan prawny:
Uregulowany - Kw. Nr 8109

Powierzchnia nieruchomości:
0,0395 ha

Liczba działek:
1

Numer ewidencyjny działki:
275

Przeznaczenie terenu:
Zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. działki usytuowane są na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy jednorodzinnej, natomiast zgodnie z danymi z ewidencji gruntów są to tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem „B”.

Budynki i zabudowania na nieruchomości:
brak

Istniejąca infrastruktura:
sieć gazowa, wodociągowa, energetyczna, kanalizacja sanitarna.

Kontakt:
tel. 0-41 25-20-184 lub 25-20-185