Nieruchomość usytuowana przy Al. Niepodległości w Skarżysku-Kamiennej

2009-09-04 1320
Art. czytany: 5127 razy

-

Podstawa sprzedaży:
Uchwała Nr XXXVIII/63/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2009 r.

Lokalizacja:
Nieruchomość usytuowana w śródmiejskiej strefie miasta na terenie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego „Odrodzenie” – Doliska. Sąsiedztwo marketu LIDL. Atrakcyjne położenie, bardzo dogodny dojazd.

Właściciel:
Gmina Skarżysko-Kamienna

Stan prawny:
Uregulowany – KW Nr 15338

Powierzchnia nieruchomości:
0,6883 ha

Liczba działek:
2

Numery ewidencyjne działek:
37/23 i 37/24

Przeznaczenie terenu:
Nieruchomość usytuowana na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatw. Uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XXIII/57/2008 z dnia 29.05.2009 r. nieruchomość położona jest na terenie dla którego obowiązują następujące ustalenia cyt. „tereny usług”.

Budynki i zabudowania na nieruchomości:
brak

Istniejąca infrastruktura:
Uzbrojenie komunalne pełne

Kontakt:
Tel. (0-41) 25-20-184 lub 25-20-185