Nieruchomość usytuowana przy ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej

2007-09-26 1304
Art. czytany: 6956 razy

-

Podstawa sprzedaży:
Uchwała Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr 11/79/2001 z dnia 29 listopada 2001 r.

Lokalizacja:
działka usytuowana jest na osiedlu 'Dolna Kamienna', polożonym częściowo w centralnej i częściowo w peryferyjnej części miasta. Dogodne połączenie z innymi częściami miasta, a także dobra dostępność komunikacyjna z sąsiednimi miejscowościami.

Właściciel:
Gmina Skarżysko-Kamienna

Stan prawny:
uregulowany - KW nr 20815

Powierzchnia nieruchomości:
0,0397 ha

Liczba działek:
1

Numer ewidencyjny działki:
104/4

Przeznaczenie terenu:
brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Według danych z ewiedncji gruntów działka znajduje się na terenach budowlanych oznaczonych symbolami 'Br' i 'R'.

Budynki i zabudowania na nieruchomości:
brak

Istniejąca infrastruktura:
woda, kanalizacja sanitarna, energia, gaz, kanalizacja deszczowa

Kontakt:
tel. (0-41) 25-20-185 lub 25-20-184