Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020

2019-12-11 2009
Art. czytany: 4275 razy

Opis przedmiotu zamówienia


 


 


Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 z późniejszymi zmianami) art. 4 ust. 8 ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 35 000 euro;


 


 


Zamówienia prowadzone w oparciu o przepisy wewnętrzne ZPO nr 3
w Skarżysku-Kam. zawarte w Regulaminie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO


 


„Zakup i dostawa oleju opałowego dla Zespołu Placówek Oświatowych nr 3
ul. Sportowa 30 w Skarżysku-Kamiennej”


 


Nazwa i adres zamawiającego:


   1. NABYWCA:                                   


     Gmina Skarżysko-Kamienna


     ul. Sikorskiego 18


     26-110 Skarżysko – Kamienna


     NIP:663-00-08-207


   1. ODBIORCA:


Zespół Placówek Oświatowych nr 3


ul. Sportowa 30


26-110 Skarżysko-Kamienna


 


Prowadzący  postępowanie:


Zespół Placówek Oświatowych nr 3


ul. Sportowa 30


26-110 Skarżysko – Kamienna


 


tel.  41 – 253-20-74


fax. 41 – 253-20-74


e-mail:  www.sp3skarzysko@op.pl


 


Druki do pobrania:


Opis przedmiotu zamówienia


Wzór umowy


Załączniki 1, 1a