Skarżyski Program Seniora

2016-12-06 1301
Art. czytany: 4358 razy

Rada Miasta Skarżyska Kamiennej uchwałą Nr XXXI/101/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. przyjęła do realizacji „Skarżyski Program Seniora”.

Skarżyski Program Seniora skierowany jest do osób w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Skarżyska-Kamiennej.
Program stanowi element polityki społecznej realizowanej przez Gminę Skarżysko-Kamienna
Dzięki wprowadzeniu Programu możliwa będzie aktywizacja skarżyskich seniorów, którzy korzystać będą z systemu ulg na towary i usługi, które zaoferują podmioty wyrażające wolę przystąpienia do programu. Oferowane zniżki w znacznym stopniu polepszą i ułatwią byt najstarszej grupie społeczeństwa. W Gminie Skarżysko-Kamienna mieszka ok. 14 000 os. powyżej 60 roku życia.
Deklaracje przystąpienia do programu (dla firm, przedsiębiorców, jednostek i instytucji publicznych) należy składać w Urzędzie Miasta w Referacie Zdrowia
w pokoju 9 w dniach:
Poniedziałek: 7.30 – 17.00
Wtorek: 7.30 – 15.30
Środa: 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 – 15.00

Katalog obowiązujących ulg i preferencji zostanie podany do publicznej wiadomości na BIP Urzędu Miasta oraz stronie www.skarzysko.pl.
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zaprasza lokalnych przedsiębiorców, właścicieli firm, sklepów, lekarzy, stomatologów itp. do włączania się do Skarżyskiego Programu Seniora w charakterze partnera poprzez udzielenie bonifikaty na zakup towarów bądź usługi w swoich placówkach.
Partnerzy programu sami ustalają rabaty cenowe dla uczestników programu. Mogą to być zniżki na dokonywane zakupy w placówkach handlowych i usługowych, w niepublicznych placówkach medycznych, kulturalnych i obiektach sportowych, rabaty na naukę w szkołach językowych, zniżki przy korzystaniu z ofert lokali gastronomicznych, hotel, pensjonatów, aptek, zniżki przy korzystaniu z usług sektora turystycznego itp.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 41 25 20 118, 41 25 20 154 lub w siedzibie Urzędu Miasta Referat Zdrowia pok. 9 parter.