Oferta Klubu Sportowego 'Piłkarska Akademia Skarżyska'na zadnie publiczne 'Rodzinny Festyn Sportowy'

2016-03-18 1104
Art. czytany: 4591 razy

Oferta Klubu Sportowego 'Piłkarska Akademia Skarżyska'na zadnie publiczne 'Rodzinny Festyn Sportowy'

Informujemy, że dnia 17.02.2016 r. do Urzędu Miasta Skarżyska- Kamiennej wpłynęła oferta Klubu Sportowego „Piłkarska Akademia Skarżyska” na zadanie publiczne pn.” Rodzinny Festyn Sportowy” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Urzędu Miasta Skarżyska- Kamiennej, do Referatu Edukacji ul. Sikorskiego 18 lub e-mail: a.borowiec@um.skarzysko.pl